Dnia 13 października 2022 r. w Zespole Szkół w Przesmykach odbyła się uroczysta Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W akademii uczestniczyło grono pedagogiczne,  pracownicy obsługi, uczniowie oraz zaproszeni goście, w tym wójt Gminy Przesmyki pan Andrzej Skolimowski, przedstawicielka Rady Rodziców pani Elżbieta Chibowska oraz sekretarz gminy pani Krystyna Bujnowska. Pani dyrektor Anna Łęczycka wręczyła nagrody pracownikom szkoły a następnie odbyła się część artystyczna przygotowana przez panie Joannę Chmielewską i Katarzynę Śliczniak oraz uczniów Zespołu Szkół w Przesmykach .

J.Chmielewska, K.Śliczniak

Dzień Edukacji Narodowej