Dyrektor Zespołu Szkół w Przesmykach informuje o zebraniu rodziców  w poszczególnych klasach podsumowujący I semestr nauki  w roku szkolnym 2021/2022.

  1. Klasa I 27 stycznia 2022 r. (czwartek) godz. 12.30
  2. Klasa II 26 stycznia 2022 r. (środa) godz. 12.45
  3. Klasa III 26 stycznia 2022 r. (środa) godz. 13.00
  4. Klasa IV 26 stycznia 2022 r. (środa) godz. 14.15
  5. Klasa V 27 stycznia 2022 r. (czwartek) godz. 13.00
  6. Klasa VI 27 stycznia 2022 r. (czwartek) godz. 14.30
  7. Klasa VII 27 stycznia 2022 r. (czwartek) godz. 13.30
  8. Klasa VIII 26 stycznia 2022 r. (środa) godz. 13.15
Harmonogram zebrań z rodzicami – ogłoszenie