Po czym można rozpoznać kulturalnego człowieka nawet, jeśli byłby ubrany w łachmany. To ruch ciała, mimika, sposób bycia, wysławiania się, uśmiechu, postępowania nawet w drobnych spawach – wszystko to mówi nam o tym, kim jesteśmy. To dobre wychowanie czyni z nas kulturalnych ludzi, budzących sympatię i szacunek. A w czym tkwi istota savoir vivre? Po prostu to wgląd na innych. W tym tkwi ambaras dobrego wychowania, aby obcować z ludźmi w sposób kulturalny.

W grudniu  tytuł  Klasowego Mistrza Dobrych Manier otrzymują:

Klasa I –  Alicja Szyc

Klasa II  – Roksana Sarnowska

Klasa III  – Wiktoria Gałecka

Klasa IV –  Weronika Braniewska

Klasa V – Nikola Sarnowska

Klasa VI – Miłosz Kosut

Klasa VII – Maciej Rybicki

Klasa VIII  – Klaudia Banasiuk

 Gratulujemy  wszystkim mistrzom dobrych manier.

Zespół Profilaktyczno- Wychowawczy Szkoły.

Klasowy Mistrz Dobrych Manier