Kultura – to co zostaje, gdy już zapomnisz wszystko, czego się uczyłeś.

Selma Lagerlof

Dobre maniery to umiejętność okazywania szacunku drugiej osobie; świadczą o kulturze osobistej i stosownym wychowaniu. Wydają się być tak naturalnymi zachowaniami, że często nie traktuje się ich jako coś wyjątkowego. Niestety, dziś wiele ponadczasowych zasad przestaje bezpowrotnie obowiązywać. Ignorowanie dobrych manier  często jest usprawiedliwiane zabieganiem, nadmiarem obowiązków oraz tym, że inni również się do nich nie stosują, dlatego uważamy, że dobre maniery wymagają szczególnej uwagi i pielęgnacji.

W ramach realizowanego w szkole konkursu „MISTRZ DOBRYCH MANIER” – czyli  KULTURA I SZACUNEK TWORZĄ TWÓJ DOBRY WIZERUNEK w każdej klasie co miesiąc, od października do stycznia, wybierani zostaną Mistrzowie Dobrych Manier.

Mistrz Dobrych Manier to osoba w zespole klasowym, która dla innych jest wzorem dobrego zachowania, przestrzega kodeksu klasowego oraz Regulaminu Szkoły. Wyróżnia się aktywnością, chętnie niesie pomoc koleżankom i kolegom, cechuje się wysoką kulturą osobistą.

W październiku tytuł Mistrza Dobrych Manier otrzymują:

Klasa I-  Franciszek Gałecki

Klasa II  – Zoriana Buchak

Klasa III  – Oliwia Kowalczuk

Klasa IV –  Dominika Wierzbicka i Gabriel Skolimowski

Klasa V – Karolina Rzewuska

Klasa VI – Kornelia Wasilczuk

Klasa VII – Gabriela Jastrzębska

Klasa VIII  – Maja Lipińska

Zespół Profilaktyczno- Wychowawczy Szkoły.

Klasowy Mistrz Dobrych Manier