Sprawozdanie z realizacji działań  XIV edycji projektu

 „LISTOPAD MIESIĄCEM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ”

pod hasłem „Nałogom i agresji mówimy – nie”

Już po raz XIV realizowaliśmy projekt profilaktyczny pod hasłem „Nałogom i agresji mówimy – nie”. Podczas realizacji projektu odbyły się  następujące działania:

  • Szkolny konkurs na pracę plastyczną „ Nie pal przy mnie proszę… ” –  klasy I – III szkoła podstawowa;
  • Szkolny konkurs na piosenkę dotyczącą problematyki uzależnień od alkoholu„Nałogom i agresji mówimy – nie” – uczniowie klas I – VIII szkoła podstawowa;
  • Szkolny konkurs wiedzy na temat  uzależnień od substancji psychoaktywnych,  zdrowego stylu życia oraz  HIV i AIDS – uczniowie klas IV – VIII.
  • Spotkanie wychowawców klas z rodzicami – on-line, dotyczące wpływu alkoholu i papierosów  na zdrowie dzieci  i młodzieży.
  • Wykonanie gazetek  ściennych o tematyce profilaktyki  uzależnień od alkoholu i papierosów.
  • Przygotowanie przez uczniów scenek ukierunkowanych na problematykę uzależnień od alkoholu, agresji i przemocy. Każda z klas od IV do VIII przygotowała swoją scenkę.
  • Przygotowanie uroczystości szkolnej, kończącej projekt –   konkurs na  scenki i piosenki przygotowane przez uczniów. 

Dnia 8 grudnia  2021 odbyło się podsumowanie projektu „LISTOPAD MIESIĄCEM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ” pod hasłem „Nałogom  i agresji mówimy – nie” oraz rozstrzygnięcie konkursu na piosenkę o nałogach oraz scenkę profilaktyczną. 

W tym dniu  wręczono  również nagrody  w szkolnych konkursach, które odbyły się wcześniej, podczas realizacji projektu.

 Nagrodzeni uczniowie w konkursie plastycznym:  klasy I-III

I miejsce – Wiktoria Gałecka z klasy II

II miejsce – Kuba Kosiorek   z klasy I

III miejsce – Nadia  Borowska z klasy II

Wyróżnienie otrzymali: Amelia Czarnocka i Gabriela Kamińska z klasy I.

Nagrodzeni uczniowie w konkursie muzycznym:

I miejsce –  Dominika Jastrzębska – kl. VIII

II miejsce –Karolina Rzewuska – kl. IV

III miejsce  – Alan Mężyński – kl. I

Wyróżnienie: .Gabriela Jastrzębska – kl. VI   

Szkolny konkurs wiedzy na temat  uzależnień,  zdrowego stylu życia oraz  HIV i AIDS  wśród  uczniów klas IV – VIII.

Nagrodzeni uczniowie w tym konkursie:

          I miejsce –  Dominika Jastrzębska – kl. VIII

          II miejsce –Karolina Rzewuska – kl. IV

          III miejsce  – Martyna Olędzka – kl. VIII

W konkursie na scenkę profilaktyczną klasy zajęły następujące miejsca:

          I miejsce –  klasa  IV

          II miejsce –  klasa  VII

          III miejsce  –klasy  V i VI

          IV miejsce – klasa VIII

Nagrody w konkursach ufundowała Komisja Do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Gminie Przesmyki.