Jedną z najważniejszych umiejętności, otwierającą jak klucz zarówno świat wiedzy, jak i świat myśli, wyobrażeń oraz autorefleksji, jest czytanie.

Nauka czytania jest nierozerwalnie związana z książkami. Oznacza to, że dziecko, aby nauczyć się tej sztuki, otwiera wiele książek, przewraca kolejne karty, składa litery w sylaby, wyrazy i zdania, nadając im znaczenia.

Klasa pierwsza uczestniczy w projekcie „Mała książka-wielki człowiek”, organizowanym przez Instytut Książki. Celem kampanii jest promocja czytelnictwa, zachęcenie do częstego sięgania po książki i regularnego czytania, zarówno samodzielnego, jak i z udziałem – rodziców, dziadków, opiekunów, nauczycieli.

Aby zrealizować  ten istotny cel Pierwszoklasiści otrzymali specjalne Wyprawki Czytelnicze, które pomogą rozbudzić dziecięcą wyobraźnię, wrażliwość na drugiego człowieka i nigdy  niekończącą się pasję czytania, zdobywania wiedzy i stałego poszerzania horyzontów.

„Mała książka-wielki człowiek”