Błękitna planeta, 

W czerni kosmosu zawieszona.  Kosztowny klejnot.              

Mój dom przepiękny,  wygodny, cudny!                                                                                                      

Tyle tu życia!    

Gdzie spojrzeć tam kwiat.  Zwierzątko, motylek.                                                                                       

Tu pszczółka, tam ptaszek. A lasy deszczowe!                            

Tak chcę je zobaczyć!  Czy zdążę?                                  

I rafy koralowe. Ach, tam popływać, 

Zobaczyć te cuda! Czy zdążę? 

To wszystko zanika!   A w zamian śmieci wyspa, 

I biedne zwierzęta  Krzyczące: Ratunku!!! 

Drobinki plastiku, folie i śmieci, 

Ponury krajobraz, Wypalone lasy, 

Coraz mniejsze lodowce. Tam miś polarny

Biedny, głodny i chudy,   I foka, delfin, wieloryb. 

Co z nimi będzie? Kto je uratuje? 

Czy zdążę je zobaczyć? 

                                 Fragment wiersza Anny Szewczyk z klasy IV

Co roku 22 kwietnia podejmujemy działania edukacyjne w celu promowania postaw ekologicznych. Niestety w tym roku obchodziliśmy ten dzień w inny sposób niż do tej pory. Wszystko przez epidemię koronawirusa. Mimo to on-line odbyło się wiele działań, które pokazywały jak ważne dla naszej przyszłości jest właściwe postępowanie wobec naszej planety.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli  w zajęciach  przeprowadzonych na zajęciach przyrodniczych pod hasłem –  „Lekcje z klimatem” korzystając z materiałów dydaktycznych zamieszczonych na stronie Ministerstwa  Klimatu i Środowiska. Tematyka dotycząca ochrony klimatu przedstawiona była również przez wychowawców klas na godzinie wychowawczej. Zmiany klimatu są jednym z największych wyzwań obecnych czasów, dlatego niezbędna jest rzetelna edukacja w tym zakresie, dotycząca klimatu, jego zmian oraz możliwości zapobiegania im.

Uczniowie zainspirowani tymi zajęciami przygotowali wiersze, piosenki, prace plastyczne i prezentacje multimedialne dotyczące gatunków występujących w Polsce a zagrożonych wyginięciem.  Uczniom,  którzy włączyli się w nasze działania dziękuję ale mam nadzieję, że  wszyscy wynieśli z tych zajęć przeświadczenie  o konieczności dbania o naszą błękitną planetę.

B L

Na ratunek Ziemi