Dyrektor Zespołu Szkół w Przesmykach, informuje, że od dnia 3 listopada 2021r.do 8 listopada 2021r. (włącznie) uczniowie klas I,II,III,V,VI,VII,VIII przechodzą   na tryb nauczania zdalnego i przebywają na kwarantannie. Klasa IV i dwa oddziały  przedszkolne   pozostają       w trybie stacjonarnym. Autobus w tych dniach kursuje normalnie.

Ogłoszenie – czasowa zmiana trybu nauczania