Dyrektor Zespołu Szkół w Przesmykach informuję, że od dnia 22.12.2016 r. (czwartek) do dnia 01.01.2017 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Dzień 02.01.2017 r. jest dniem pracującym.

Ogłoszenie
Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast