Klasa III Szkoły Podstawowej w Przesmykach zrealizowała ze swoją wychowawczynią projekt EKO Przesmyki pod hasłem:            

W przyrodzie nie ma nagród i kar, są tylko konsekwencje. (R. G. Inge).

Program opierał się na założeniu, że edukacja dzieci w zakresie ekologii i ochrony środowiska to jedno z istotnych zadań dydaktycznych i wychowawczych współczesnej szkoły oraz jedno z najpoważniejszych zadań, przed jakim staje każdy nauczyciel.

Zrealizowaliśmy wszystkie zaplanowane działania dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Banku Pekao S.A. im. dr. Mariana Kantona w ramach konkursu grantowego „JESTEŚMY BLISKO” 2021.

Było ich wiele:

 • Zajęcia „Poznajmy jeża”.
 • Ustawienie w pobliżu szkoły domku dla jeży.
 • Poznajemy potrzeby ptaków i owadów.
 • Powieszenie domków dla ptaków oraz hotelików dla owadów.
 • Zajęcia z zakresu recyklingu – zasady prawidłowej segregacji śmieci.
 • Gry edukacyjne – zastosowanie wiadomości o recyklingu.
 • Wspólna lektura książek o ekologii, recyklingu, ochronie środowiska  i przyrodzie.
 • Odnawialne źródła energii – zapoznanie uczniów z zasadami ich działania.
 • Montaż małych robotów solarnych jako przykład wykorzystania energii słonecznej.
 • Super oko – obserwowanie elementów przyrody w powiększeniu przez lupę elektroniczną.
 • Zamontowanie tablic korkowych pozwalających na estetyczne zaprezentowanie przygotowanych przez klasę gazetek szkolnych poruszających tematy dot. ochrony środowiska.
 • „Jaśnie pani pszczoła” – edukacja filmowa i warsztaty z pszczelarzem  nt. hodowli pszczół i ich znaczenia w przyrodzie.
 • Konkurs z nagrodami, sprawdzający wiadomości i umiejętności uczniów  w zakresie omawianej problematyki.

W piątek, 26.11.21 r. odwiedziły nas wolontariuszki: Pani Anna Strukowicz, Magdalena Grochowska (lider projektu) i Małgorzata Grochowska. Klasa III miała dzień bez książek, ale nie bez wiedzy! Tej było całe mnóstwo, tylko w innym, wyjątkowym wydaniu. Prawdziwa frajda, bo każdy uczeń otrzymał w prezencie solarek i maskotkę, a niektórzy jeszcze nagrody konkursowe.  A wygranym był każdy, bo zdobył wiedzę, która przecież zostanie i będzie procentowała dla dobra otaczającej nas przyrody. Zresztą – pracujemy dalej! Będziemy na bieżąco korzystać   z zakupionych gier i książek czy super oka, by ciągle zdobywać nowe wiadomości.               

 I to nas cieszy najbardziej! J

       Opracowała: Bożena Grochowska