Podsumowanie  realizacji działań  XV edycji projektu

 „LISTOPAD MIESIĄCEM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ”

pod hasłem „Nie palę, nie piję – zdrowo żyję”

Podczas realizacji projektu profilaktycznego w Zespole Szkół w Przesmykach zrealizowano następujące działania:

 • Szkolny konkurs na pracę plastyczną „ Nie pal przy mnie proszę… ” –  klasy I – III szkoła podstawowa;
 • Szkolny konkurs na pracę plastyczną dotyczącą problematyki uzależnień od narkotyków „Nie palę, nie piję – zdrowo żyję” – uczniowie klas IV – VIII ;
 • Szkolny konkurs na piosenkę dotyczącą problematyki uzależnień od narkotyków „Nie palę, nie piję – zdrowo żyję” – uczniowie klas I – VIII ;
 • Szkolny konkurs wiedzy na temat  uzależnień od substancji narkotycznych,  zdrowego stylu życia oraz  HIV i AIDS – uczniowie klas IV – VIII.
 • Spotkanie z rodzicami dotyczące wpływu różnych substancji  (narkotyków)  na zdrowie dzieci  i młodzieży poprzez  spektakl muzyczny  przygotowany przez uczniów klasy VIII na temat sięgania po papierosy, alkohol, narkotyki i dopalacze.
 • Cykl lekcji wychowawczych w szkole,  przeprowadzonych  przez wychowawców klas z wykorzystaniem filmów o tematyce profilaktycznej.
 • Wykonanie gazetek  ściennych o tematyce profilaktyki  uzależnień od narkotyków i dopalaczy.
 • Przygotowanie uroczystości szkolnej, kończącej projekt –   konkurs międzygminny wiedzy o nałogach, przedstawienia i piosenki przygotowane przez uczniów  Szkół Podstawowych w Przesmykach, Łysowie, Paprotni i Korczewie. 

Dnia 1 grudnia  2022 w Zespole Szkół w Przesmykach odbyło się podsumowanie projektu „LISTOPAD MIESIĄCEM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ” pod hasłem „Nie palę, nie piję – zdrowo żyjęWśród gości zaproszonych na tą uroczystość byli: Dyrektor Delegatury Kuratorium w Siedlcach Adam Skup, Wójt Gminy Przesmyki Andrzej Skolimowski, Sekretarz Gminy Przesmyki Krystyna Bujnowska, Kierownik GOPS w Przesmykach p. Bogusława Górska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Paprotni, przedstawiciel Rady Gminy Przesmyki Sylwester Rzewuski, przedstawiciel Rady Rodziców Elżbieta Chibowska,  grupy uczniów  z  zaproszonych szkół wraz z opiekunami.   Pani dyrektor szkoły Anna Łęczycka przedstawiła zaproszonych gości i powitała uczestników międzygminnego konkursu  dotyczącego problematyki uzależnień. Konkurs odbył się pod okiem niezależnego jury wyłonionego z pośród zaproszonych gości. Uczniowie ze wszystkich szkół wykazali się nie tylko wiedzą z tej tematyki, ale również przygotowali przedstawienia profilaktyczne na temat szkodliwości różnych używek, plakaty i piosenki. Wszyscy z zaangażowaniem rozwiązywali zadania konkursowe. Wyniki międzygminnego konkursu:

   I miejsce  –   Zespół Szkół w Przesmykach

               II miejsce – Zespół Szkół  w Łysowie           

               III miejsce – Zespół Szkół w Korczewie

               Udział       – Zespół Szkół w Paprotni

Każda z uczestniczących  szkół otrzymała pamiątkową statuetkę.

Działania realizowane podczas projektu dotyczyły również konkursów szkolnych. Następnego dnia  wręczono  nagrody laureatom tych konkursów:

Nagrodzeni uczniowie w konkursie plastycznym:

W kategorii:

 • szkoła podstawowa klasy I-III
 1. I miejsce – Nadia Borowska – kl. III
 2. II miejsce – Malwina Szewczyk  –  kl. III i Wiktoria Gałecka kl. III   
 3. III miejsce – Rokasana Sarnowska  – kl  II

Wyróżnienia otrzymali: Amelia Czarnocka kl. II i Dawid Czarnocki kl. I

 • szkoła podstawowa klasy IV-VIII
 • I miejsce –  Weronika Braniewska  – kl. IV
 • II miejsce – Paulina Skwierczyńska  – kl. V
 • III miejsce  – Karolina Rzewuska – kl. V

Wyróżniania otrzymali: Kornelia Chibowska kl. Y i Mikołaj Kalicki kl. IV

Nagrodzeni uczniowie w konkursie muzycznym:

 1. I miejsce – Gabriela Jastrzębska  –  kl.  VII
 2. II miejsce  – Kamil Dąbrowa  –  kl. VII

Wyróżnienia otrzymali : Karolina Rzewuska kl. V i Nikola Sarnowska –  kl. V

Szkolny konkurs wiedzy na temat  uzależnień,  zdrowego stylu życia oraz  HIV i AIDS  wśród  uczniów klas IV – VIII

Nagrodzeni uczniowie w tym konkursie:

 1. Karolina Rzewuska   –  kl. V
 2.  Maja Lipińska  –  kl. VIII
 3. Aleksandra Braniewska  –  kl. VIII.

Nagrody w konkursach ufundowała Komisja Do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Gminie Przesmyki. Laureatom konkursów składamy gratulacje  a pozostałym uczniom życzymy wygranej w następnej edycji projektu.

Opracowała: Beata Lipińska – koordynator projektu

Podsumowanie  realizacji działań  XV edycji projektu – „LISTOPAD MIESIĄCEM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ”