Wrzesień jest  miesiącem, w którym w całej Polsce odbywa się Ogólnopolska Akcja Sprzątania Świata.  W dniu  16  września 2022 r. uczniowie Zespołu Szkół w Przesmykach przyłączyli się do tej akcji. Wzięliśmy również po raz pierwszy udział  4 października 2022 r. w akcji” Sprzątamy Dla Polski” Jak co roku na początku odbyła się  praktyczna  lekcja  ekologii, w której  uczestniczyły wszystkie klasy. Zaczęliśmy pogadanką, która uświadomiła cel tej akcji. Następnie uczniowie młodszych klas sprzątali teren wokół szkoły. Klasy starsze uprzątnęły teren miejscowości Przesmyki i jej  okolice. Dzieci zostały poinstruowane odnośnie bezpieczeństwa podczas sprzątania wyznaczonych miejsc. Wszyscy otrzymali  rękawice, worki foliowe i z wielką energią przystąpili  do sprzątania. Wszystkie znalezione papierki, butelki i inne śmieci, z uśmiechem wrzucano  do worka. Zebrane śmieci od razu były  segregowane.  Najwięcej było odpadów  typu szkło i  plastik. Sprzątanie Świata to coroczna akcja, w której biorą udział wszyscy, którym nie jest obojętny los i wygląd naszej planety. Pomaga ona w kształtowaniu postaw, które w przeszłości powinny stać się stylem naszego życia. Mamy nadzieję, że w ten sposób zdobyte doświadczenia zaowocują w przyszłości dobrymi, ekologicznymi nawykami. Za okazaną pomoc w realizacji szkolnej akcji serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom.

B.Lipińska

Sprzątamy Dla Polski:„Wszystkie śmieci są nasze”. Akcja sprzątania świata.