Babcia zawsze jest w pobliżu

                                                                                              kiedy nas dopadną smutki.

                                                                                              Robi zawsze pyszne dania

                                                                                              i nam szepcze…-„Jedz malutki”…

                                                                                                               Maksymilian Pucyk, kl.2

                                                                                      Fragment „Babciu! Dziadziu!…Dziękujemy!”

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie literackim  zorganizowanym przez: Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole, Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole.

Komisja Konkursowa IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt. „Wiersz o Babci i Dziadku” przyznała nagrodę specjalną Maksymilianowi Pucyk (klasa 2) za  piękny utwór „Babciu! Dziadziu!…Dziękujemy!”

Zadaniem konkursowym było napisanie wiersza o Babci i Dziadku dowolnego pod względem gatunkowym i wersyfikacyjnym.

Celem  konkursu było wychowanie dzieci i młodzieży w duchu szacunku dla wartości rodzinnych, kształtowanie silnych więzi rodzinnych, zwrócenie uwagi na ogromną rolę Babci i Dziadka w wychowaniu dzieci. Niezwykle  ważnym celem tego konkursu było też promowanie i rozwijanie młodych talentów, rozwijanie wyobraźni twórczej, wyrabianie nawyku dbałości o kulturę języka na różnych poziomach  oraz popularyzacja twórczości literackiej.

Cele konkursu były bardzo ambitne. Niełatwo  więc było  sprostać tym wymaganiom. Wyrażanie słowami uczuć i emocji jest zawsze trudne.

Serdecznie gratulujemy Maksowi  i życzymy kolejnych spektakularnych sukcesów !

A.Skorupska

SUKCES  NASZEGO KOLEGI