2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

Wówczas rozpoczynają się akcje stawiające sobie za cel zwiększanie wiedzy społeczeństwa na temat problemów osób z tym zaburzeniem i ich rodzin.

Nasze przedszkolaki (i nie tylko), również przyłączyły się do akcji „Polska na niebiesko”. Założyły niebieski strój i z uśmiechem pozowały do zdjęć solidaryzując się z osobami dotkniętymi autyzmem.

 W kwietniu razem promujmy empatię, otwartość i zrozumienia dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu. Wspólnie twórzmy przyjazne otoczenie i pamiętajmy o tym jak ważna jest akceptacja różnorodności i odmienności rozwojowej. Nie pozwólmy na izolację, dyskryminację i łamanie praw osób z autyzmem.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu w przedszkolu.