5 grudnia 2022 roku uczniowie klas IV – VIII uczestniczyli w warsztatach realizowanych w ramach projektu „Jestem z SOS”. Podczas zajęć prowadzonych przez Panią Agatę Szostak – specjalistę ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce poruszany był temat tolerancji i empatii wśród młodych ludzi. Dziękujemy za cenną lekcję i czekamy na kolejne spotkania.

I.Pucyk

Warsztaty dla uczniów – Projekt „Jestem z SOS”