W październiku uczniowie naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w muzycznym spotkaniu z grupą Limbos. Tematem koncertu brzmiał „CIEPŁE I KOLOROWE MELODIE ŚWIATOWE”. Zaproszeni do naszej szkoły muzycy zaprezentowali publiczności melodie z klasyki muzyki rozrywkowej w Polsce i na świecie oraz poszerzyli ich wiedzę na temat kompozytorów, których twórczość jest szczególnie ceniona wśród szerokiej gamy odbiorców.

Z kulturą mi do twarzy – „„Spotkania z muzyką”