„Piosenka dla naszej Pani” – to tytuł wiersza Tadeusza Kubiaka, który recytowali uczniowie klasy drugiej. Celem działania było rozwijanie zdolności recytatorskich, mowy i dykcji, popularyzowanie poezji dziecięcej oraz zachęcanie do występów przed publicznością, przełamywanie nieśmiałości a także rozbudzanie wśród dzieci ambicji i woli współzawodnictwa. Młodzi artyści z wielkim zapałem i przejęciem prezentowali swoje umiejętności recytatorskie. Realizacja tego tematu wpisała się w projekt – moduł I- W krainie muz, zadanie 22.

recytacja Zoriany

recytacja Roksany

A.Skorupska

Z kulturą mi do twarzy – „ Z poezją w sercu i na ustach”