Od października 2022 r, do końca stycznia 2023 r, w Szkole Podstawowej w Przesmykach realizowany był projekt „Mistrz Dobrych Manier. Jak ważne są dobre obyczaje w życiu każdego człowieka nie trzeba nikogo przekonywać. Równie ważne jest, aby zacząć je przekazywać jak najwcześniej. Dlatego podjęliśmy się realizacji działań, które miały na celu przypomnienie właściwych zachowań w różnych sytuacjach, kulturalnego zachowania się podczas kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi. Realizacja zagadnień dotyczących zasad kultury i dobrego wychowania odbywała się na zajęciach dydaktyczno – wychowawczych w edukacji wczesnoszkolnej, na godzinach wychowawczych w klasach IV-VIII oraz na zajęciach  świetlicy szkolnej. Każda klasa typowała co miesiąc ucznia –  „Klasowego Mistrza Dobrych Manier”.

W styczniu   tytuł  Klasowego Mistrza Dobrych Manier otrzymali:

Klasa I –  Natalia Rzewuska

Klasa II  – Alan Mężyński

Klasa III  – Oliwia Kowalczuk

Klasa IV –  Weronika Braniewska

Klasa V – Mateusz Czarnocki

Klasa VI – Mateusz Czapski

Klasa VII – Natalia Mężyńska

Klasa VIII  – Oliwia Przesmycka

Uczniowie  nominowani  przez klasy i wychowawców, czyli wszyscy Klasowi Mistrzowie  Dobrych Manier  przystąpili do napisania testu  zawierającego pytania na temat znajomości i stosowania zasad dobrego zachowania na co dzień w stosunku do osób starszych, dorosłych i  rówieśników. Pytania do konkursu przygotowała p. psycholog Magdalena  Bogaj-Sokulska. Na podstawie wyników wybrano jednego ucznia z każdego etapu nauczania, który  uzyskał tytuł „Mistrza Dobrych Manier –  Zespołu Szkół w Przesmykach”.

Tytuł Mistrza Dobrych Manier w kategorii klas I – III  otrzymała:  Natalia Rzewuska.

Tytuł Mistrza Dobrych Manier w kategorii klas IV – VIII  otrzymała: Aleksandra Braniewska

Kolejnym działaniem w ramach projektu był konkurs plastyczny na  „Plakat propagujący zasady dobrego wychowania” lub „ Drzewo wartości”. Uczniowie pod kierunkiem p. Aldony Skorupskiej przygotowali  prace.

Spośród uczniów klas I – III komisja konkursowa nagrodziła

1 miejsce – Alan Mężyński kl. II

2 miejsce – Malwina Szewczyk – kl. III

3 miejsce Roksana Sarnowska – kl. II

Wyróżnienie – Damian Zdun kl. II

Spośród uczniów klas IV– VIII

1 miejsce – Natalia Mężyńska kl. VII

2 miejsce – Kornelia Chibowska kl. V

3 miejsce – Julia Kryńska kl. V

Wyróżnienie – Anna Olędzka kl. V

Na zakończenie projektu odbył się krótki apel na którym uczniowie między innymi przedstawili pokaz mody szkolnej na co dzień i od święta. Uczniowie nagrodzeni w konkursach otrzymali z rąk p dyrektor Anny Łęczyckiej dyplomy oraz drobne upominki. Zwycięzcom gratulujemy.

Opracowała : Beata Lipińska

Zakończenie  projektu szkolnego „ Mistrz dobrych manier”.