25 czerwca 2021 r. w Zespole Szkół w Przesmykach odbyło się zakończenie roku szkolnego 2020/2021. Podczas uroczystości obowiązywał ścisły reżim sanitarny: dystans, maseczki, rękawiczki i stosowanie płynu do dezynfekcji.

         Uczniowie z wychowawcami zgromadzili się z swoich klasopracowniach. O godzinie ósmej zabrzmiał ostatni dzwonek i z głośników radiowęzła Pani  Dyrektor Zespołu Szkół w Przesmykach – Anna Łęczycka – powitała wszystkich i poprosiła o powstanie i odśpiewanie Hymnu Państwowego.

         Następnie podziękowała nauczycielom, uczniom i rodzicom za trudną w tym roku pracę. W salach lekcyjnych uczniowie odebrali świadectwa. 14 uczniów otrzymało świadectwo z wyróżnieniem.

         Na sali gimnastycznej spotkali się uczniowie klas IV – VIII . Klasa ósma przygotowała krótką część artystyczną na pożegnanie Szkoły.

         Tradycyjnie pani dyrektor wręczyła statuetkę  dla najlepszego ucznia kończącego szkołę. Zaszczyt ten spotkał Mateusza Czarnockiego. 

         Dyrektor Zespołu Szkół w Przesmykach życzyła wszystkim spokojnych i bezpiecznych wakacji.

Zakończenie roku szkolnego