Zachęcamy uczniów klas I-III oraz  IV-VIII do udziału w konkursie plastycznym pt. „Autyzm – tak to widzę”.

ZADANIE KONKURSOWE: przygotowanie pracy plastycznej – plakatu nawiązującego do tematu w dowolnej technice płaskiej. Format pracy A3.

Prace należy wykonać do dnia: 5 kwietnia 2023 r.

Prace należy dostarczyć do: pedagoga/psychologa szkolnego.

Główne cele konkursu:

  1. propagowanie wiedzy o autyzmie,
  2. integracja środowisk współpracujących z osobami z autyzmem oraz ich rodzinami,
  3. zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób z autyzmem, pokrewnymi zaburzeniami oraz ich rodzin,
  4. wskazanie zakresu pomocy rodzinom osób z autyzmem i podobnymi zaburzeniami, pogłębienie oraz promowanie wiedzy o tym, że wśród nas żyją osoby ze spektrum autyzmu,
  5. wzbudzenie zainteresowania młodzieży problemami osób cierpiących na autyzm i ich rodzin oraz kształtowanie tolerancyjnych postaw w stosunku do osób dotkniętych tym zaburzeniem,
  6. kształtowanie twórczego myślenia i umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji,
  7. poszukiwanie ukrytych talentów.

M.Bogaj-Sokulska

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym: „Autyzm – tak to widzę”