Oferta pracy

Dyrektor Zespołu Szkół w Przesmykach  ogłasza nabór na stanowisko kucharki/ kucharza Wymagania dodatkowe Zakres wykonywanych zadań Zasady i warunki zatrudnienia Wymagane dokumenty Dokumenty przekładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem”. Termin i miejsce

SUKCES  NASZEGO KOLEGI

Babcia zawsze jest w pobliżu                                                                                               kiedy nas dopadną smutki.                                                                                               Robi zawsze pyszne dania                                                                                               i nam szepcze…-„Jedz malutki”…                                                                                                                Maksymilian Pucyk, kl.2                                                                                       Fragment „Babciu! Dziadziu!…Dziękujemy!” Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie literackim  zorganizowanym przez: Łódzkie Stowarzyszenie