Dyrektor Zespołu Szkół w Przesmykach, informuje.

 Zebranie rodziców dzieci przedszkolnych,  przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 odbędzie się 30 maja 2023r.w budynku szkoły o godzinie 14.30. 

Zapraszamy wszystkich rodziców.

Ogłoszenie – zebranie rodziców dzieci przedszkolnych