Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazujemy pismo dotyczące II edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci ze szkół podstawowych.

Organizatorem konkurs pn. „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas?”, jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W załączeniu przekazujemy grafiki konkursowe z uprzejmą prośbą o ponowne szerokie rozpowszechnienie powyższej informacji wśród zainteresowanych podmiotów i instytucji, jak również zamieszczenie plakatu na Państwa stronie internetowej w Urzędzie i w mediach społecznościowych.

Więcej informacji na temat konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce Informacja i promocja PO RYBY (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/Konkurs-myiryby).

Konkurs: My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas?”,