Międzynarodowy projekt edukacyjny „KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE” to nowe wyzwanie edukacyjne na rok szkolny 2022/23, do którego  dołączyli uczniowie klasy 7 i 4.

        Głównym celem projektu jest zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej i wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności uczestników poprzez różnorodne działania plastyczne. Proponowane w projekcie działania plastyczne niosą wartości arteterapeutyczne oraz szczególnie wspierają rozwój motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, wyobraźni, pamięci, uwagi i mowy.

         Projekt jest zgodny z podstawą programową  plastyki w kl. IV-VII oraz kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/23 – p.2 – „Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”, p.8 – „Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów”, tj. myślenia krytycznego i innowacyjnego, wytrwałości, różnorodności i szacunku dla środowiska. 

              Organizatorką i pomysłodawczynią projektu jest Beata Grzeszczuk-Nędza – autorka najpopularniejszego w Polsce edukacyjnego bloga plastycznego „Kreatywne Prace Plastyczne”.

              Koordynatorem w Szkole Podstawowej w Przesmykach jest: Aldona Skorupska .

              Fotograficzne relacje z realizacji  zadań były zamieszczane na profilu Facebook organizatora. A tak wygląda półroczne sprawozdanie z działań projektowych.

           Tematy przyrodnicze zachęcają do obserwacji świata roślin i zwierząt, uwrażliwiają na uroki przyrody, a  działania plastyczne łatwo integrują się z edukacją przyrodniczą. We wrześniu ,październiku  i listopadzie uczniowie klasy 7 chcieli pokazać piękno jesieni.Malowali  słoneczniki na materiale higienicznym , przygotowali wycinankę na papierze artystycznym pt. „Muchomory” oraz wykonali frotaż z liści malowany akwarelą. W grudniu nie mogło zabraknąć tematyki bożonarodzeniowej, młodzież zaprojektowała choinki z bibuły. Natomiast w styczniu tematyka prac nawiązywała do pory roku i klasa 4 wykonała prace pt. „ Zimowe drzewo- wyklejanka z folii aluminiowej”.

Galeria projektu KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE jest owocem twórczych działań uczniów. To kolekcja  prac wykonanych w technikach malarskich, rysunkowych i mieszanych. Można tu  znaleźć bogactwo środków wypowiedzi plastycznej.Warto zanurzyć się w nadzwyczajnej energii płynącej z prezentowanych dzieł, zachwycić się zestawieniami barw, które są nośnikami emocji. To w nich jest najwyraźniej widoczna szczera i naturalna radość tworzenia. 

A.Skorupska

Dominika W. kl.IV

Gabriela J. kl.7

Gabriela J. kl.7

Kamil D. kl.7
Kamil D. kl.7

Maciej R. kl.7

Maja J. kl.7

Maja J. kl.7

Maja L. kl.7

Mariusz L. kl.7

Michalina L. kl.7

Michalina L. kl.7

Natalia K. kl.4

Natalia kl.4
Natalia M. kl.7

Natalia M. kl.7

Oliwia W. kl.4

Weronika B. kl.4
KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE – ROZWÓJ, TWÓRCZOŚĆ, ZABAWA, TERAPIA- MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY