Dyrektor Zespołu Szkół w Przesmykach informuję, że dni 2,3,4,5.01.2023 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych na podstawie Zarządzenia NR 7/2022 z dnia 22.12.2022 r.

Uczniowie do szkoły wracają 9 stycznia 2023 r.

Przedszkole pracuje normalnie.

Ogłoszenie – przerwa świąteczna.